Tilbud til pårørende

FFP tilbyr pårørende støtte og råd gjennom telefon og e-post. Tilbudet er landsdekkende.

I våre lokaler i Oslo og Trondheim tilbyr vi også individuelle samtaler, familiesamtaler og ulike aktiviteter for pårørende. Vi arrangerer jevnlige temakvelder med aktuelle tema, inviterer til kulturtilbud som for eksempel teater og arrangerer ferie- og helgeturer. FFP har et eget tilbud til barn og unge gjennom FFP Ung. Hele FFPs tilbud er gratis, og du er velkommen til å ta med en venn.

Se i menyen til venstre for tilbudene i FFPs ulike avdelinger.

Dersom du ønsker å motta invitasjoner til FFPs aktiviteter kan du bli medlem i FFP. Det er gratis å være medlem og det medfører ingen forpliktelser. Du vil da motta vårt nyhetsbrev fire ganger i året, aktuell informasjon og invitasjoner til våre arrangementer.