Velferdspermisjon

Velferdspermisjon kan innvilges når det foreligger ”særlige og vektige grunner”. Dette kan være begivenheter knyttet til nærmeste familie som bryllup, fødsel, alvorlig sykdom og begravelse. Høytidsdager og behovet for samvær med familie er i seg selv ikke grunn nok. Hensyn til barn skal imidlertid tillegges vekt, særlig i akutte eller andre ekstraordinære situasjoner der det er dokumentert at innsattes nærvær kan avhjelpe situasjonen. Det skal vurderes om utvidet besøk og telefontid kan være tilstrekkelig som alternativ til velferdspermisjon. Velferdspermisjon kan innvilges på et hvert tidspunkt under straffegjennomføringen før permisjonstid er oppnådd.