Ubetinget fengsel

Ubetinget fengsel er en straff som innebærer at den domfelte må sone i fengsel, i motsetning til betinget fengsel (se egen beskrivelse).