Straff i instutisjon

Straffen kan i særlige tilfeller helt eller delvis gjennomføres ved heldøgnsopphold i institusjon som ikke hører inn under kriminalomsorgen (tidligere kalt ”§12-soning”). Dette gjelder blant andre personer med rusmiddelproblemer, lettere psykiske problemer, atferdsforstyrrelser og tilpasningsproblemer. Overføring til en institusjon kan skje når som helst under straffegjennomføringen, men ofte vil det være mest aktuelt mot slutten av soningstiden. Innsatte kan også ha midlertidige opphold i institusjon.