Stortingsmelding

En Stortingsmelding (St.meld.) er en orientering fra regjeringen til Stortinget om planer regjeringen vil iverksette, og som den ønsker å få drøftet i Stortinget. Stortingsmeldingen inneholder også gjerne en evaluering av gjennomført politikk.