Soningsutsettelse

Hvis en person ikke er i stand til å gjennomføre straffen på grunn av helsetilstanden sin, kan han søke om utsettelse av soningen. Kvinner som er gravide, eller som har født for mindre enn seks uker siden, kan også søke om utsettelse. Det samme kan kvinner som ammer barnet sitt, så lenge det har gått mindre enn ni måneder siden fødselen. Den som søker om utsettelse må ha uttalelse om helsetilstanden fra lege. Det er også mulig å søke om utsettelse av gjennomføringen av straffen hvis det er andre sterke grunner som taler for dette, for eksempel sykdom i familien, økonomi, arbeid eller skolegang. Søknaden sendes til den instans som har sendt innkallelse til soning.