Prøveløslatelse

Kriminalomsorgen kan løslate domfelte på prøve når to tredjedeler av straffen er gjennomført, noe som må utgjøre minst 60 dager. Det kan settes ulike vilkår for prøveløslatelsen, for eksempel at det er enkelte personer han ikke får ha kontakt med, og at han må overholde bestemmelser om bosted, arbeid, opplæring, behandling og rusmidler. Dersom man bryter vilkårene for prøveløslatelse må man i fengsel igjen for å sone resten av straffen.