Høringsuttalelser

Barneansvarlige i fengslene

Barneansvarlige i fengslene

Justisdepartementet har hatt på høring et notat der de foreslår å lovfeste kriminalomsorgens ansvar for å ivareta barn som pårørende av domfelte/innsatte.Les mer om Barneansvarlige i fengslene