Infomateriell

Under ser du en oversikt over forskjellig informasjonsmateriell vi har utviklet. Dersom du ser et produkt du vil lese, har du muligheten til å laste det ned elektronisk eller å få det tilsendt pr. post ved å trykke på "Bestill" lenken.

Informasjonsbrosjyre om FFP

Informasjonsbrosjyre om FFP

Brosjyren inneholder kortfattet informasjon om pårørendes situasjon og FFPs arbeid. Brosjyren skal være tilgjengelig bl.a i alle fengsler og friomsorgskontorer.

Ta kontakt med FFP på post@ffp.no for å bestille brosjyren!Last ned.

 

Informasjonsbrosjyre om FFP på åtte språk

Informasjonsbrosjyre om FFP på åtte språk

Brosjyren inneholder kortfattet informasjon om FFPs arbeid, på engelsk, fransk, urdu, litauisk, arabisk, somali, polsk og rumensk. 

Brosjyren skal være tilgjengelig bl.a i alle fengsler og friomsorgskontorer.

Ta kontakt med FFP på post@ffp.no for å bestille brosjyren!

 

Last ned

Utenfor muren

Utenfor muren

Håndboken tar for seg ulike tema knyttet til situasjonen som pårørende, fra pågripelse til løslatelse. Boken gir svar på noen av spørsmålene pårørende ofte har, og kan være nyttig i møte med fengselet. Samtidig som pårørendes egen stemme kommer fram, gir boken mye faktainformasjon, råd og tips. Boken er skrevet til pårørende, men vil også være nyttig å lese for andre.

Last ned

 

Bestill - Det er dessverre midlertidig tomt på lager. Boken revideres og skal trykkes opp i nytt opplag.


Spørsmål og svar - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel

Spørsmål og svar - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel

Hefte retter seg direkte til barn og unge og gir svar på noen vanlige spørsmål man kan ha når et familiemedlem er i fengsel, som for eksempel "Er det bare meg som har en mamma eller pappa i fengsel?" og "Hvordan er det i fengsel?"

 

Last ned

 

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel

Historien om Lisa er skrevet av For Fangers Pårørende (FFP). Informasjonsheftet henvender seg til barn, og handler om Lisa som har pappaen sin i fengsel. Heftet tar opp vanlige spørsmål barn stiller, og beskriver blant annet besøket i fengselet. Gjennom historien vil barna kjenne seg igjen, og de vil kunne være bedre forberedt til møtet med fengselet. Informasjonsheftet er et godt redskap for å snakke med barn om det å ha en av foreldrene i fengsel. Ved siden av barns mulighet for gjenkjennelse tror vi også heftet kan gjøre det lettere for de voksne å være åpne om situasjonen. Heftet er illustrert med flotte illustrasjoner av Darling Clementine.

 

Last ned

Bestill

 

Er du mamma eller pappa og sitter i fengsel?

Er du mamma eller pappa og sitter i fengsel?

Du har kommet i fengsel. Dette er noe som har skjedd med deg. Men fengslingen virker også inn på livet til andre, som for eksempel barna dine. Kanskje tenker du på dette hele tiden. Kanskje prøver du å tenke minst mulig på det. Det kan være vondt å tenke på hvordan andre har det, og det kan kanskje kjennes lettere å la være. Men husk: Du er fortsatt viktig for barnet ditt! Du kan hjelpe og støtte barnet dittgjennom denne perioden selv om du sitter i fengsel.

I denne brosjyren vil du finne gode råd for bl.a. hvordan man skal snakke med barn om en fengsling.

 

Bestill

Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel

Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel

Informasjonsheftet beskriver vanlige problemstillinger knyttet til det å ha mor eller far i fengsel. Vi formidler råd om hvordan situasjonen best kan håndteres. Informasjonsheftet er beregnet på barnas omsorgspersoner, fengselsansatte og andre faggrupper som kommer i kontakt med fangers barn.

 

Last ned

Nyhetsbrev