Post til innsatte

Har du sendt post til en fange og fått den i retur?

Privat post og pakker til innsatte må sendes direkte til fengselet, ikke via kriminalomsorgens postmottak i Sandnes! Dette gjelder alle fengslene. Det er kun formelle brev o.l som skal sendes til Sandnes for å scannes og videresendes til fengselene.