Når mamma sitter inne

De tre lengste månedene i "Benedicte"s liv, var da hun måtte inn til soning - uten den lille sønnen sin.

Mange foreldre opplever det traumatisk å måtte forlate barna sine for en periode fordi de skal sone en fengselsstraff. Og for mange barn får det store konsekvenser og oppleves svært traumatisk at foreldrene sitter i fengsel. Det ligger et stort potensial i å gjøre mer for barn av innsatte, sier Hanne Hamsund, daglig leder i FFP, i et intervju i KK.

Magasinet KK hadde i midten av februar en reportasje om det å være mamma og sone en fengselsstraff. 

Les artikkelen her