Fengsel og familievern i spennende samarbeid!

Fengsel og familievern i spennende samarbeid!

FFPs prosjekt om familiesamtaler i fengsel sprer seg.

Når en person begår lovbrudd og kommer i fengsel fører det ofte til konsekvenser for familien, og for forholdet mellom den innsatte og familien. Et tilbud om familiesamtaler i fengselet kan være en god hjelp for å snakke om de vanskelige tingene.

FFP og Trondheim fengsel har gjennomført over 50 familiesamtaler i fengselet. Nå ønsker FFP å bidra til at flere fengsler får dette tilbudet.

Gjennom prosjektet Familieterapi i fengsel bidrar FFP til at det opprettes kontakt mellom fengsel og det lokale familievernkontoret for å inspirere dem til å samarbeide. Prosjektet er støttet av Extrastiftelsen.

I november var ansatte fra Ringerike fengsel og Bergen fengsel samt aktuelle familievernkontor samlet til gratis kurs hos FFP. I to spennende dager ble de kommende samarbeidspartnerne kjent, og det ble gitt en innføring i reflekterende team som er en egnet samtaleform for familiesamtaler.

Det har vært svært positiv respons fra fengslene på dette tilbudet. Til våren arrangerer FFP igjen kurs for fengsler og familievernkontorer som ønsker å samarbeide, og som gjennom dette vil bidra til å gi familiene et bedre tilbud i en krevende situasjon.

Ønsker du mer informasjon om prosjektet, send oss en mail på post@ffp.no eller ring oss på 22 11 41 30.