Det er ikke min feil

Det er ikke min feil

"Jeg har ikke tatt mamma og pappa sine valg, og jeg har ikke valgt dem som foreldre. Så jeg har blitt satt inn i en situasjon der de har tatt sine valg, og så har jeg måttet takle det deretter", forteller Jeanett. Hun opplevde at begge foreldrene var inn og ut av fengsel da hun var barn. Jeanett har mange gode barndomsminner, men forteller også om vanskelige opplevelser både fra besøk i fengsel og fra møter med omgivelsene.

Les artikkelen om Jeanett, som er skrevet av Stine Machlar