Barna sa fra til FN!

Barna sa fra til FN!

FFP arrangerte i november barnehøring med barn som har foreldre i fengsel.

FNs barnekonvensjon skal bidra til at barns interesser og rettigheter blir ivaretatt. Norske myndigheter leverer rapport til FN om hvordan Barnekonvensjonen blir overholdt i Norge. I tillegg utarbeider flere organisasjoner en såkalt skyggerapport som viser hvordan de opplever at Barnekonvensjonen blir fulgt i praksis.

I denne forbindelse arrangerte FFP Ung en høring blant barn av innsatte, hvor vi også inviterte Redd Barna til å være med. Hvordan opplever barna selv det å ha en forelder i fengsel? 

Det var et spennende møte, der barn fra 10 til 17 år delte sine erfaringer. Noe av det som særlig blir trukket fram av barna, er at de ikke synes de har nok tid sammen med sin innsatte forelder. De synes også det er vanskelig å måtte tilbringe tiden de har sammen med forelderen på et lite besøksrom, med lite å gjøre.

FFP og Redd Barna vil formidle barnas innspill i en rapport som skal sendes til FNs barnekomitè våren 2017.