Avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå

Høyrisikoplasser som kun skal benyttes i spesielle tilfeller der det oppleves nødvendig med særlig strenge sikkerhetstiltak. En slik avdeling finnes i Skien fengsel.