Besøkskontroll

Ved besøk må legitimasjon og besøkstillatelse fremvises. Fengsler med høyt sikkerhetsnivå har en metalldetektor besøkende må gå igjennom før de kommer inn i besøksavdelingen. Besøkende kan også bli kontrollert ved bruk av en håndholdt metalldetektor, eller ved at en narkotikahund snuser på dem. Bruk av hund skjer ved stikkprøvekontroller. Kriminalomsorgen har rett til å holde tilbake personer til politiet kommer hvis undersøkelsene fører til funn, eller det er grunn til å anta at en person forsøker å ta med seg narkotika eller gjenstander som ikke er tillatt inn i fengselet.

Kriminalomsorgen kan foreta en visitering av besøkende utenpå klærne dersom den besøkende samtykker. Hvis den besøkende ikke godtar dette, kan fengselet avvise vedkommende. I fengsler med høyt sikkerhetsnivå er det vanlig at jakker og vesker må låses inn i et skap før besøket. Dersom det er lov å ta med mat, kan maten bli kontrollert.

Kontroll under besøk.

Besøk i fengsler med høyt sikkerhetsnivå skal som hovedregel kontrolleres, men kan unnlates hvis sikkerhetsmessige grunner ikke taler mot det. Besøk i fengsel med lavere sikkerhetsnivå og overgangsboliger skal være kontrollert dersom det framstår som nødvendig av sikkerhetsmessige grunner.

Hvis kriminalomsorgen bestemmer at selve besøket skal kontrolleres, kan det skje på følgende måter:

Påsyn under besøket.Dette innebærer at en betjent overvåker besøket uten å være til stede i rommet og uten at samtalen overhøres. Det kan også settes forbud mot fysisk kontakt.

Overhøring av samtalen.En ansatt i fengselet lytter til samtalen mellom innsatt og besøkende, enten ved å være tilstede i besøksrommet eller ved å overhøre samtalen gjennom lytteanlegg.

Bruk av glassvegg.Den besøkende og den innsatte må sitte på hver sin side av en glassvegg og snakke gjennom en mikrofon.