Brev- og besøksforbud

Den varetektsfengslede får ikke motta brev og/eller besøk hvis retten mener at bevis i saken kan bli ødelagt hvis han får ha kontakt med noen utenfor fengslet. Den innsatte har uansett rett på ukontrollert skriftlig og muntlig  korrespondanse med sin forsvarer.