Brev- og besøkskontroll

Den varetektsfengslede får ikke motta ukontrollerte brev og/eller besøk hvis retten mener at bevis i saken kan bli ødelagt hvis han får ha ukontrollert kontakt med noen utenfor fengselet. Det kan også føres kontroll av brev og besøk for innsatte som soner dom.