Fengsel med høyt sikkerhetsnivå

Fengsel med høyt sikkerhetsnivå (tidligere kalt lukket fengsel) har strenge sikkerhetsforanstaltninger, murer eller gjerder og låste dører. Fengselsstraff skal som hovedregel påbegynnes i fengsel med høyt sikkerhetsnivå. Innsatte som starter soningen i fengsel med høyt sikkerhetsnivå kan overføres til fengsel med lavere sikkerhetsnivå etter å ha sonet en del av straffen.