Fengsel med lavere sikkerhetsnivå

Fengsel med lavere sikkerhetsnivå (tidligere kalt åpent fengsel) har færre fysiske sikkerhetsforanstaltninger enn fengsler med høyt sikkerhetsnivå. Ved dommer på to år eller mindre skal det vurderes om domfelte kan starte soningen i fengsel med lavere sikkerhetsnivå. Innsatte som starter soningen i fengsel med høyt sikkerhetsnivå kan overføres til fengsel med lavere sikkerhetsnivå etter å ha sonet en del av straffen.