Påtalemyndigheten

Offentlig instans som leder etterforskningen i straffesaker og avgjør påtalespørsmålet. Det vil si at de bestemmer om det skal reises tiltale. Påtalemyndigheten består av riksadvokaten, statsadvokaten og politiet.