Siktelse

Foreløpig anklagedokument som gir en kort beskrivelse av de handlinger politiet mener er begått.